संत गाडगेबाबा विद्यार्थिनी बस पास सवलत योजनाImportant Notice : * संत गाडगे बाबा विद्यार्थिनी बस पास सवलत योजना अर्ज सादर करावयाची अंतिम तिथी हि १६ सप्टेंबर २०१९ होऊन गेल्यामुळे हि योजना बंद करण्यात येत आहे. *

संत गाडगे बाबा विद्यार्थिनी बस पास सवलत योजनेअंतर्गत सूचना :
(1) सदर योजनेचा लाभ घेण्याकरिता विद्यार्थिनी या विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या स्थानिक महाविद्यालये / संस्था / विद्यापीठाचे शैक्षणिक विभाग / घटक महाविद्यालये / स्वायत्त महाविद्यालय येथे पदवी अभ्यासक्रमांना नियमित प्रवेशित असावा.
(२) लाभधारक विद्यार्थिनी हि पात्रता परीक्षेत प्रथम प्रयत्नात ५०% टक्के अधिक गुणांनी पास असावी.
(3) अर्जदाराला अर्जातील संपूर्ण माहिती नमूद करणे अनिवार्य आहे.
(4) अर्जदाराने फोटो व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून ते अर्जा सोबत जोडणे अनिवार्य आहेत.
(5) अर्ज भरून झाल्यानंतर Submit या बटण वर क्लिक करून प्रिंटआउट काढून घ्यावी.
(6) या योजनेची महाविद्यालयाच्या मार्फत विद्यापीठात अर्ज सादर करावयाची अंतिम तिथी हि १६ सप्टेंबर २०१९ असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी सदर अर्ज त्या पूर्वी सादर करणे अनिवार्य आहे.